Cenas

.

Vienreizēji apmeklējumi
Vienreizējs zāles apmeklējums (s/k Olimpija) 5,00 EUR
Vienreizējs zāles apmeklējums skolēniem (s/k Olimpija) 4,00 EUR
Vienreizējs ūdens aerobikas nodarbības apmeklējums (s/k Celtnieks) 7,00 EUR
Vienreizējs ūdens aerobikas nodarbības apmeklējums (DOC) 8,00 EUR

.

Abonementi uz vienu mēnesi
Abonements uz 1 reize nedēļā zālē (s/k Olimpija) + 1 reize nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 35,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) 30,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā uz 2 nodarbībam zālē (s/k Olimpija) 40,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 45,00 EUR
Abonements uz 4 reizem ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 23,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) + 2 reizem nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 48,00 EUR
Abonements uz 3 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) 36,00 EUR
Abonements uz 3 reizem nedēļā uz 2 nodarbībam zālē (s/k Olimpija) 46,00 EUR
Abonements uz vienu mēnesi uz visām esošajiem nodarbībām (s/k Olimpija) 80,00 EUR

.

Abonementi uz vienu mēnesi - Ūdens aerobika DOC
Abonements uz 4 reizem 26,00 EUR
Abonements uz 10 reizem 65,00 EUR
Abonements uz 1 reizi nedēļā DOC + 1 reizi nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 50,00 EUR
Abonements uz 2 reiziem nedēļā DOC + 2 reiziem nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 85,00 EUR

.

Abonementi uz 2 mēnešiem
Abonements uz 1 reize nedēļā zālē (s/k Olimpija) + 1 reize nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 65,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) 54,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā uz 2 nodarbībam zālē (s/k Olimpija) 70,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 70,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) + 1 reize nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 75,00 EUR
Abonements uz 2 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) + 2 reizem nedēļā ūdens aerobika (s/k Celtnieks) 90,00 EUR
Abonements uz 3 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) 62,00 EUR
Abonements uz 3 reizem nedēļā uz 2 nodarbībam zālē (s/k Olimpija) 75,00 EUR
Abonements uz 2 mēnešiem uz visām esošajiem nodarbībām (s/k Olimpija) 150,00 EUR

.

Abonementi uz 3 mēnešiem
Abonements uz 2 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) 73,00 EUR
Abonements uz 3 reizem nedēļā zālē (s/k Olimpija) 88,00 EUR
Abonements uz 3 reizem nedēļā uz 2 nodarbībam zālē (s/k Olimpija) 100,00 EUR
Abonements uz 3 mēnešiem uz visām esošajiem nodarbībām (s/k Olimpija) 200,00 EUR