ตะแกรงเหล็ก

ตะแกรงเหล็ก

APC ตะแกรงเหล็ก
เป็นตะแกรงเหล็ก Wire mesh เสริมคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel) รับแรงดึงสูง
ผลิตด้วยเครื่องจักรระบบอัติโนมัติ นำมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง โดยอาร์คด้วยไฟฟ้า
ทำให้จุดตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดเป็นแผงหรือม้วน ตามความต้องการของลูกค้า
โดยไม่เสียเศษ ใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้ดี ประหยัดเวลาและแรงงานช่างได้กว่า 80%

คุณสมบัติเหล็กรีดเย็น และมาตรฐานการผลิต

1.) Min. Tensile Strength (กำลังดึงประลัย) ft 6230 ksc.
2.) Min. Yield Strength (กำลังคลากต่ำสุด) fy 5530 ksc.
3.) Min. Working Strength (แรงดึงปลอดภัย) fs 2750 ksc.

ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : มอก. 737, 747, 943
ASTM A 82, ASTM A 185-88
(equivalent to AASHTO M-32 and M-55)
BS 4482-69, BS 4483-69

ระยะทาบของ APC ตะแกรงเหล็ก

1.) ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่า 1 ช่องตะแกรง + 5 ซม.
(เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้)
2.) ระยะทาบไม่น้อยกว่า 5 ซม.
(เหมาะสำหรับต่ำแหน่งที่ลวดรับแรงไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้)

ขนาดของสินค้า

1.) ชนิดแผง กว้างไม่เกิน 3.5 ม. ยาวไม่เกิน 10 ม.
2.) ชนิดม้วน กว้างไม่เกิน 3.5 ม. ยาวไม่เกิน 50 ม.